Akce měsíce: sleva 30 % z materiálu

Dodací a platební podmínky:

Madla ke skříním nedodáváme, pouze po dohodě se zákazníkem a musí být tato položka uvedena v kalkulaci. V případě, že madla zákazník nebude mít připravena v den montáže, montáž madel bude zákazník muset provést sám !!!

 1. Na základě dohody se v dohodnutém termínu dostavil k objednavateli technik k zaměření prostoru pro instalaci sestavy a upřesnění materiálů. Za zaměření prostoru je po konzultaci se zákazníkem odpovědný technik.
 2. Objednavatel zaplatí po odsouhlasení smlouvy (podpisem či písemným potvrzením v elektronické podobě, e-mail) stanovenou zálohu, v případě že bude v záhlaví uvedena.
 3. Pokud nedodá zhotovitel dílo v domluveném termínu, je povinen zaplatit za každý den prodlení sankční pokutu ve výši 1 % z hodnoty materiálu.
 4. Při zrušení smlouvy ze strany objednavatele propadá záloha ve prospěch zhotovitele.
 5. Doplatek do výše celkové ceny hradí objednavatel v den převzetí objednávky v hotovosti.
 6. Objednavatel je povinen upozornit zhotovitele na skryté překážky (např. rozvody vody, elektřiny, plynu, topení ve stěnách a podlahách). Pokud tak zákazník neučiní, dodavatel není zodpovědný za vzniklé škody.
 7. V případě, že objednavatel požaduje osvětlení zabudované do skříně, je nutné, aby zajistil přívod elektřiny na místo určené technikem.
 8. Dílo je až do jeho konečného zaplacení majetkem zhotovitele.
 9. Pokud objednavatel nepřevezme z vlastní viny dílo v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit skladné ve výši 0,1% z hodnoty díla denně, počínaje pátým dnem po dohodnutém termínu. Skladné je povinen platit max.30 dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, dílo zlikvidovat a objednavateli propadá záloha i skladné.
 10. Na speciální pojezdovou mechaniku posuvných křídel v provedení kov je záruka 24 měsíců a u posuvných křídel v provedení hliník je 5 letá záruka. Na vestavbu 24 měsíců.
 11. Tato smlouva platí jako záruční list.
 12. Termín montáže uvedený v záhlaví je závazný a zákazník již nebude kontaktován k  jeho upřesnění a to pouze v případě včasného zaplacení zálohy.
 13. Součástí smlouvy jsou potvrzené přílohy dodavatelem.